POLITICA DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ

Prezenta politică de utilizare acceptabilă stabileşte termenii  în baza cărora puteţi accesa site-ul nostru web www.aquafresh.ro (site-ul nostru). Prezenta politică de utilizare acceptabilă se aplică pentru toţi utilizatorii şi vizitatorii site-ului.

Utilizarea site-ului înseamnă că acceptaţi şi sunteţi de acord să respectaţi toate politicile din prezenta politică de utilizare acceptabilă, care se adaugă termenilor de utilizare a site-ului web.

MODURI DE UTILIZARE INTERZISE
Site-ul poate fi utilizat numai în scopuri legale. Nu aveţi dreptul să utilizaţi site-ul:

 • în moduri care încalcă legislaţia sau reglementările locale, naţionale sau internaţionale aplicabile;
 • în moduri ilegale sau frauduloase ori care au scop sau efect ilegal sau fraudulos;
 • pentru a răni sau a încerca să răniţi minori;
 • pentru a trimite, a primi cu bună ştiinţă, a încărca, a descărca, a utiliza sau a reutiliza orice materiale care nu respectă standardele noastre privind conţinutul;
 • pentru a transmite sau a permite trimiterea de materiale publicitare sau promoţionale nesolicitate ori neautorizate sau a altor forme de solicitări
 • similare (spam);
 • pentru a transmite cu bună ştiinţă date, a trimite sau a încărca materiale care conţin viruşi, troieni, viermi, bombe cu ceas, programe de înregistrare a apăsărilor de taste, programe adware sau alte programe dăunătoare ori coduri similare create pentru a afecta funcţionarea software-urilor sau a echipamentelor hardware ale computerelor.

În plus, sunteţi de acord:

 • să nu reproduceţi, să nu duplicaţi, să nu copiaţi şi să nu vindeţi nicio parte a site-ului prin încălcarea prevederilor din termenii de utilizare a site-ului web;
 • să nu accesaţi fără autorizaţie, să nu deterioraţi, să nu întrerupeţi şi să nu interferaţi cu:
 • nicio parte a site-ului;
 • niciun echipament şi nicio reţea pe care este stocat site-ul nostru;
 • niciun software utilizat pentru furnizarea site-ului;
 • niciun echipament, nicio reţea şi niciun software deţinut sau utilizat de o terţă parte.

SERVICIILE INTERACTIVE 
Este posibil ca, la anumite intervale de timp, să oferim servicii interactive pe site-ul nostru („servicii interactive”).

Dacă oferim servicii interactive, vă vom furniza informaţii clare despre tipul de serviciu furnizat, dacă acesta este moderat şi ce formă de moderare se utilizează (inclusiv dacă moderarea este asigurată de oameni sau de echipamente tehnice).

Vom depune toate eforturile pentru a evalua riscurile posibile pe care terţele părţi le prezintă pentru utilizatori (şi  în special pentru copii) atunci când aceştia utilizează serviciile interactive oferite pe site şi, pentru fiecare caz în parte, vom stabili dacă este necesară moderarea serviciului relevant (inclusiv tipul de moderare utilizat) ca urmare a acestor riscuri. Cu toate acestea, nu ne asumăm obligaţia de a supraveghea, a monitoriza sau a modera serviciile interactive pe care le oferim pe site şi excludem în mod explicit răspunderea pentru pierderile sau daunele care rezultă din utilizarea serviciilor interactive de către un utilizator prin încălcarea standardelor privind conţinutul, indiferent dacă serviciul este moderat sau nu.

Pentru utilizarea serviciilor interactive de către minori, este necesar consimţământul părinţilor sau al tutorilor. Întrucât moderarea nu este infailibilă, părinţii care le permit copiilor să utilizeze servicii interactive trebuie să reţină că este important să comunice cu copiii despre siguranţa online. Minorii care utilizează servicii interactive trebuie să conştientizeze riscurile potenţiale la care se supun.

STANDARDE PRIVIND CONŢINUTUL
Prezentele standarde privind conţinutul se aplică pentru orice material pe care îl adăugaţi pe site (contribuţii) şi în serviciile interactive asociate site-ului.

Trebuie să respectaţi atât spiritul, cât şi litera următoarelor standarde. Standardele se aplică pentru fiecare parte din orice contribuţie, precum şi pentru contribuţie în întregul său.

Contribuţiile trebuie:

 • să fie corecte (atunci când conţin informaţii);
 • să existe cu adevărat (atunci când conţin opinii);
 • să respecte legislaţia aplicabilă din România şi din orice ţară din care sunt publicate.

Colaborările nu trebuie:

 • să conţină materiale defăimătoare pentru o anumită persoană;
 • să conţină materiale obscene, jignitoare, pline de ură sau provocatoare;
 • să promoveze materiale cu conţinut sexual explicit;
 • să promoveze violenţa;
 • să promoveze discriminarea bazată pe rasă, sex, religie, naţionalitate, dizabilităţi, orientare sexuală sau vârstă;
 • să încalce drepturile de autor, drepturile asupra bazelor de date sau mărcile comerciale deţinute de altă persoană;
 • să inducă în eroare o anumită persoană;
 • să încalce obligaţiile legale ale unei terţe părţi, cum ar fi obligaţiile contractuale sau obligaţia privind confidenţialitatea;
 • să promoveze activităţi ilegale;
 • să aibă caracter ameninţător, abuziv sau invaziv faţă de confidenţialitatea altei persoane sau să provoace neplăceri, inconveniente sau stare nejustificată de anxietate;
 • să hărţuiască, să deranjeze, să stânjenească, să alarmeze sau să provoace neplăceri altei persoane;
 • să fie utilizate pentru a uzurpa identitatea unei persoane sau pentru a se identifica sau a se afilia fără motiv cu altă persoană;
 • să dea impresia că sunt scrise de Companie, dacă nu este cazul;
 • să susţină, să promoveze sau să contribuie la acţiuni ilegale, cum ar fi (de exemplu) încălcarea drepturilor de autor sau utilizarea incorectă a computerelor.

SUSPENDAREA ŞI REZILIEREA
La alegerea sa, Compania va stabili dacă prezenta politică de utilizare acceptabilă a fost încălcată prin utilizarea site-ului. Dacă prezenta politică a fost încălcată, Compania poate lua orice măsuri considerate necesare.

Nerespectarea prezentei politici de utilizare acceptabilă constituie încălcare gravă a termenilor de utilizare prin care vi se permite să utilizaţi site-ul şi, prin urmare, Compania poate lua cel puţin una dintre următoarele măsuri:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă, a dreptului dvs. de a utiliza site-ul;
 • ştergerea imediată, temporară sau permanentă, a postărilor sau a materialelor pe care le-aţi încărcat pe site;
 • emiterea unui avertisment pentru dvs.;
 • acţiuni în instanţă împotriva dvs. pentru rambursarea prin despăgubire a costurilor (inclusiv, dar fără a se limita la, costuri administrative şi juridice rezonabile) care rezultă din încălcarea prezentei politici;
 • alte acţiuni în instanţă împotriva dvs.;
 • prezentarea informaţiilor respective autorităţilor de aplicare a legii, după caz.

Compania exclude răspunderea pentru măsurile luate ca răspuns la încălcarea prezentei politici de utilizare acceptabilă. Răspunsurile descrise în prezenta politică nu sunt limitate, iar Compania poate lua orice alte măsuri pe care le consideră adecvate.

MODIFICAREA POLITICII DE UTILIZARE ACCEPTABILĂ
Politica de utilizare acceptabilă poate fi modificată în orice moment, prin modificarea acestei pagini. Vă recomandăm să consultaţi periodic această pagină pentru a lua la cunoştinţă modificările aduse, deoarece acestea au caracter executoriu pentru dvs. În plus, unele prevederi din prezenta politică de utilizare acceptabilă pot fi înlocuite cu prevederi sau notificări publicate în altă secţiune a site-ului.